Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do zagęszczania różnych rodzajów gleby, pokruszonych kruszyw lub gorących mieszanek asfaltowych, nie należy lekceważyć wyboru odpowiedniej zagęszczarki płytowej do danego zadania. Istnieją pewne cechy, które muszą mieć wszystkie kompaktory wysokiej jakości oraz niektóre kompresory, które działają dobrze tylko na niektórych rodzajach gruntów i placów budowy.

Pod względem wartości, a nie ceny

Biorąc pod uwagę wszystkie zmienne, w tym wymagania dotyczące ściskania i specyfikacje zagęszczarki, ma kluczowe znaczenie dla uzyskania najlepszego możliwego wyniku. Maszyna może być niedroga, ale nie jest w stanie jej wykonać. Droga maszyna może mieć dobre specyfikacje, ale nie jest łatwa w użyciu. Lepiej upewnić się, że wybrana maszyna zapewnia wymaganą wartość zagęszczenia.

Sprawdź wymagania

Dostosowanie odpowiedniego zagęszczarki płytowej do specyfiki pracy to kwestia sprawdzenia wymagań. Określenie rodzaju gleby i pożądanej głębokości zagęszczenia, a także warunków lokalizacji, takich jak wielkość i dostępność zagęszczanego obszaru. Na obszarach miejskich, wąskich ulicach i obszarach o dużym natężeniu ruchu łatwiej jest manewrować i używać lżejszego kompaktora jednopłytkowego.

Rozmiar talerza

Płyta będąca częścią kompresora płytowego jest najczęściej mierzona na szerokość. Średni rozmiar płyty wynosi od 15 do 25 cali. Amplituda i ciężar sprężarki, które wytwarzają siłę odśrodkową około 3000 funtów, są równie ważną miarą wartości, jaką należy osiągnąć, jak rozmiar płyty. Blachy stalowe szybciej przewodzące ciepło są lepszym wyborem do zagęszczania gorącego asfaltu niż żeliwo. Kształt płyty podstawowej odgrywa również ważną rolę, ponieważ wpływa na kompresję. Najlepiej jest zakrzywiona płyta.

Komfort w obsłudze

Sterowanie przez operatora w sprężarkach płytowych ma kluczowe znaczenie dla ogólnej wydajności maszyny. Jeśli operator nie wykonuje zadania wygodnie, zadanie zostanie wykonane nieefektywnie. Zapewnienie, że uchwyty operatora są w pełni regulowane i mają wyściełane uchwyty, jest jednym z najważniejszych kryteriów komfortu operatora. Uchwyty te nadają się również do transportu sprężarki z placu budowy do złoża.

Typy silników

Ważnym aspektem w przypadku sprężarek płytowych jest typ silnika. Niezawodność silnika jest szczególnie ważna przy dłuższej pracy. Niektóre marki specjalizują się w silnikach, które oferują wysoką wydajność w maszynach takich jak sprężarka. Lepszymi są Honda, Subaru, Kohler, Yanmar i Lombardini. Drgania na minutę (VPM) to kolejny czynnik przy wyborze właściwej sprężarki. Niższe częstotliwości mimośrodowe są lepsze dla gruntów spoistych, a wyższe VPM dla materiałów ziarnistych i asfaltu.

Jakość zagęszczania

Przy wyborze odpowiedniej sprężarki należy wziąć pod uwagę dodatkowe kwestie, w tym jakość kompresji. Ogólna konstrukcja maszyny ma również decydujące znaczenie dla łatwej konserwacji i długowieczności maszyny.